Ulykke Print E-mail

Ulykkesforsikringen dækker hvis man kommer til skade som følge af en ulykkestilfælde.

Der kan vælges mellem en heltidsulykkesforsikring og en fritidsulykkesforsikring, eller en børneulykkesforsiring.

Dækningsmuligheder
:
Forsikringen kan etableres med dækning ved død og/eller ved invaliditet. Såfremt der er valgt invaliditets dækning, er der automatisk tilknyttet en tandskadedækning. Der fastsættes en sum ved henholdsvis død og/eller invaliditet. Hvis et ulykkestilfælde medfører dødsfald eller invaliditet, vil der komme en udbetaling fra den tegnede dækning.

Udbetalingen vedr. invaliditetsdækningen afhænger af hvor stor en invaliditetsgrad der fastsættes. Hvis man ønsker særlige risici meddækket, som f.eks. fører af motorcykel, scooter. Eu-knallert og fly samt flybesætningsmedlemmer, skal dette anføres ved tegning af forsikringen.

Forsikringen kan udvides til at dække under udøvelse af almindelig sport. Ved almindelig sport forstås deltagelse i træning, konkurrence, kampe, firmasport o.lign. der finder sted i sportsklubber, foreninger, aftenskoler, idrætsforbund eller fællesarrangerede sportsarrangementer, samt skader der opstår under skiløb og løb på snowboard.

I forbindelse med sportsudøvelse dækkes kun ulykkestilfælde der opstår på grund af uregelmæssigheder i forbindelse med udøvelsen som f.eks. skub, slag, sammenstød og lignende.

Børn medforsikres på Familieulykkesforsikringen i lighed med forældrene - disse er dog altid dækket hele døgnet.

Forsikringsbetingelser 

Herunder finder du vores forsikringsbetingelser.
Det fremgår af din police hvilken version af forsikringsbetingelserne, der er gældende for dig 

Ulykkesforsikring 65-2

Ulykkesforsikring 65-1

Seniorulykkesforsikring 65-3

 

Faktaark for Ulykkesforsikring

Faktaark for Senior-ulykkesforsikring

Faktaark for Børne-ulykkesforsikring

 

Selskabsdata

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Brinck Seidelins Gade 6

9800 Hjørring

 

CVR-nr.: 30 91 97 26

 

Telefon 98 92 40 44

Telefax 98 90 18 61

 

Email: info@vendsyssel.nu


Frederikshavn afd.
Parallelvej 5A
9900 Frederikshavn

Telefon 96 24 14 75