Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel F.M.B.A. Print E-mail

Foreningens formål er at yde støtte til almennyttige / velgørende formål indenfor landsdelen Vendsyssel.

Retningslinjer for støtte fra Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel F.M.B.A.

 1. Foreningens formål er at yde støtte til almennyttige / velgørende formål.
 2. Der ydes som hovedregel ikke støtte til studie- og rejseformål.
 3. Støtte er betinget af, at der ikke er tale om almindelige kommercielle forretninger, og det vil være undtagelsen, at der ydes støtte til enkeltpersoner.
 4. Foreningen yder normalt ikke støtte til formål, der falder ind under det offentliges opgaver. Foreningens midler skal således ikke erstatte skattemidler.
 5. Som hovedregel yder foreningen ikke støtte til politiske og religiøse aktiviteter. Foreningen ønsker heller ikke at give støtte til formål, der kan vække anstød.
 6. Foreningen uddeler såvel midler på baggrund af ansøgninger, som på baggrund af egne initiativer. Foreningen indgår gerne i samarbejde med andre fonde om større projekter.
 7. Aktiviteter, der har fundet sted kan normalt ikke opnå støtte.
 8. Foreningen holder normalt bestyrelsesmøde en gang i kvartalet hvor det besluttes, hvilke ansøgere der skal gives støtte til.

 9. Der er intet ansøgningsskema, men ansøgningen bør indeholde:
  - Beskrivelse af ansøger. (foreningsvedtægter og lign.)
  - Formål med ansøgningen.
  - Hvilket beløb der ansøges om.
  - Hvordan projektet tænkes finansieret. (budget og finansieringsplan)
  - Seneste årsregnskab. (for foreninger m.v.)
  - Evt. støtteerklæringer vedr. foreningen/projektet.
  - Tidsplan.
  - Bestyrelsens sammensætning.

Ansøgningen sendes til:

Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel F.M.B.A.
Brinck Seidelins Gade 6
9800 Hjørring
Att.: Klavs Birkelund
Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Bestyrelsen i Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel F.M.B.A.

Torben Aa. Jensen (formand) Ålejet 19 9340 Aså
Per Pilgaard (næstformand) Kildebakken 20 9490 Pandrup
Jørgen Nedergaard Toftegårdsvej 4, Rakkeby 9800 Hjørring
Villy Christensen Tranum Engevej 213 9460 Brovst
Ole Thomsen Ågade 6 B 9881 Bindslev

 

 

Selskabsdata

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Brinck Seidelins Gade 6

9800 Hjørring

 

CVR-nr.: 30 91 97 26

 

Telefon 98 92 40 44

Telefax 98 90 18 61

 

Email: info@vendsyssel.nu


Frederikshavn afd.
Parallelvej 5A
9900 Frederikshavn

Telefon 96 24 14 75